«Погоджено»                                                                                «Затверджено»

Зав.РМК                                                                                       Наказом по відділу освіти

_________ Абельчук З.С.                                                            від 03.09.2008 р. №234

 

Положення

 про Красилівську районну філію Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України

Красилівська районна філія Хмельницького територіального відділення МАН України є однією з функціональних структур Красилівського районного Будинку творчості дітей та юнацтва, основним напрямком діяльності якого є залучення учнівської молоді  до активного процесу навчання шляхом науково-дослідницької, конструкторської та винахідницької діяльності в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, виявлення, розвиток і підтримка обдарованих дітей,  створення умов для їх творчої реалізації, розширення наукового світогляду, організацію змістовного дозвілля.

У своїй діяльності Красилівська районна філія МАН керується Законами «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Державною національною програмою «Освіта. Україна ХХІ століття», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №896 від 3 листопада 1993 року, Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 06.05.2001 №433, Положенням про Малу академію наук учнівської молоді, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України №90 від 9 лютого 2006 року.

Головні завдання Красилівської районної філії Хмельницького територіального відділення МАН України:

-              виявлення, розвиток та підтримка юних талантів і обдарувань;

-              створення умов для творчого самовдосконалення учнівської молоді та його стимулювання;

-              пропаганда досягнень науки і техніки, пропаганда наукових досягнень учнівської молоді;

-              сприяння додатковій освіті учнів шляхом залучення до творчої діяльності;

-              підвищення інтересу учнівської молоді до поглибленого вивчення базових дисциплін.

Функціональна структура районної філії МАН

Районна філія МАН включає 9 відділень, які об’єднують роботу 53 секцій:

Основною ланкою Красилівської районної філії МАН є наукові товариства учнів (НТУ). Основою НТУ є первинні осередки – гуртки, клуби, школи, секції та інші формування, створені в школах різного типу, позашкільних установах за місцем проживання.

Організація навчально-виховного процесу

Навчально-виховний процес здійснюється за навчальними планами і програмами МОН  України.

Програмами і планами передбачається:

-              проведення занять загально-розвивального напрямку;

-              колективна та індивідуальна робота з обдарованими дітьми та молоддю;

-              збереження здоров’я учнівської молоді та періодичне вивчення рівня розвитку їхнього таланту.

Красилівська районна філія МАН України і його підрозділи організовують свою діяльність у формі:

-              регулярної роботи наукових гуртків, секцій, клубів;

-              індивідуальної роботи учнів під керівництвом спеціалістів;

-              конференцій;

-              конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів;

-              навчальних сесій.